JensMedia har hjälp Ramirent med att fotografera personal och flera förskolor som de har byggt.
Senast fotograferades Östervåla vårdcentral, i samband med det gjordes också en film som visar hur den nya vårdcentralen ser ut.