När mäklare Kulling skulle byta hela sin grafiska profil och hemsida, så producerade JensMedia en film som beskriver företagets sätt att arbeta.
JensMedia jobbade tätt tillsammans med både mäklare Kulling och Gistvall Holm som gjorde Ilustrationerna. Spearkern spelades in av och med Nina Nu Media.
Mixning, ljud effekter och musik lades till av JensMedia. Filmen finns på mäklare Kullings hemsida för att enkelt och på ett roligt sätt informera kunden hur det är när man
använder sig av mäklare Kulling.

Animation: JensMedia
AD & Illustration: Gistvall Holm
Speaker: Nina Nu Media